Thank you for signing the rental document
Welcome to Avis

Vă mulțumim pentru semnarea documentului de închiriere

Acum vi se va trimite o copie a inchiderii contractului de inchiriere