Regulament tombola
Welcome to Avis

REGULAMENT TOMBOLĂ

“Exploreaza lumea la volanul unei masini inchiriate de la AVIS”

( Zilele Biz, 20-24 Noiembrie 2023)

Art. 1. ORGANIZATORUL
Organizatorul tombolei  “Exploreaza lumea la volanul unei masini inchiriate de la AVIS”  este AVIROMS RENT-A-CAR S.R.L., persoana juridica română, cu sediul în Bdul. Theodor Pallady 51, Clădirea ”Centrul de Calcul”, Et. 4, sector3, București, România, inregistrata la O.N.R.C. sub nr. J40/10559/1994, C.U.I. (RO) 5771120, cont bancar având cod IBAN  RO13RNCB0485150989230001, deschis la BANCA COMERCIALA ROMANA S.A., , reprezentata legal prin Adrian Hălmăgean, în calitate de Administrator.

Art. 2 LOCUL ȘI PERIOADA DE DESFĂȘURARE A TOMBOLEI  
Tombola este organizata și se va desfașura la Standul de prezentare Avis Budget, din cadrul   evenimentului ”Zilele Biz”, în perioada 20 – 24 Noiembrie, 2023 la Biavati Events, Strada Serghei Vasilievici Rahmaninov 2B, București 014192. 
Tragerile la sorți vor avea loc, în fiecare dintre cele 5 zile de desfășurare a evenimentului urmând a fi acordat câte un premiu zilnic pentru unul dintre participantii inscrisi în ziua respectiva ( 1 voucher pentru inchirieri auto de week-end în Romania, valabil pana la 31 martie 2023) și marele premiu (1 voucher in valoare neta de 300 de euro pentru inchirieri externe, valabil 1 an calendaristic, pana la 20 noiembrie 2024) pentru unul dintre participantii  din toate  din toate cele 5 zile de desfășurare ale evenimentului ”Zilele Biz”. 

Art. 3. PARTICIPANTII
La aceasta tombola pot participa vizitatorii standului Avis Budget, care îndeplinesc urmatoarele condiții : (i) sunt cetateni români sau străini, cu domiciliul sau reședința in Romania; (ii) au împlinit sau urmează sa împlinească vârsta de 25 de ani cel mai târziu la data de 25 Noiembrie, 2023; (iii) dețin un carnet de conducere valabil și experiența în conducerea auto de minim 1 an. 
Alte condiitii de participare : 
- participantii vor introduce, personal, in urma inchisa aflata la stand, la alegere :  fie o carte de vizita, fie formularul pus la dispozitie de Organizator si completat de participant. Pe cartea de vizita/formularul de participare trebuie sa se regaseasca urmatoarele informatii : numele si prenumele participantului, numarul de telefon / adresa de e-mail la care consimte sa fie contactat, in cazul in care, urmare a tragerilor la sorti este desemnat castigator al unuia dintre premiile puse in joc și vor face o fotagrafie  la stand. Fotagrafiile în care apar participantii se transmit, la cererea participantului, in format fizic sau prin e-mail.
Fiecare participant are dreptul la o singura inscriere la tombola pe zi.
Nu pot participa angajați ai Organizatorului, și nici rudele de gradul I ale acestora. 
Participantii răspund de corectitudinea datelor introduse în formularul de abonare. Datele furnizate vor permite informarea participanților asupra premiilor câștigate și sunt necesare pentru validarea câștigătorilor.
Participarea la Tombolă implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a acestui Regulament.

Art. 4 MECANISMUL TOMBOLEI.
Desemnarea castigatorului se face prin tragere la sorti, respectiv prin extragerea unei carti de vizita sau a unui formular de participare de către reprezentantul Organizatorului, la finalul fiecarei zile de conferinte. Extragerea va fi filmata. 
Pentru premiile zilnice ( 1 voucher pentru inchirieri auto de week-end în Romania, valabil pana la 31 martie 2023) : castigatorul este desemnat, dintre participantii zilei respective.  
Pentru marele premiu (1 voucher in valoare neta de 300 de euro pentru inchirieri externe, valabil 1 an calendaristic, pana la 20 noiembrie 2024) :  castigatorul este desemnat, dintre toti participantii din cele 5 zile ale evenimentului ( mai putin cei care au fost desemnati castigatori pentru un premiu zilnic).
Câștigătorii vor fi anunțați public la momentul extragerii prin mentionarea prenumelui / numelui de către reprezentantul Organizatorului . Ulterior, câștigătorii vor fi contactati, prin intermediul unui mesaj privat la numărul de telefon si/sau adresa de e-mail indicate în formularul de participare  în vederea validarii  participarii,  a acceptarii exprese a premiului de către participant și a remiterii voucherului.  
În cazul în care participantul desemnat câștigător prin tragerea la sorti nu accepta premiul,  nu își revendica premiul, nu poate fi contactat, refuza premiul din motive personale, nu este interesat de validarea sa  drept câștigător si/sau în orice alta situație similara, premiile nu se vor redistribui și vor fi anulate de către Organizator.  
Premiile (vouchere) vor fi transmise electronic, pe adresa de e-mail comunicata și confirmată de câștigător cu ocazia validarii sale, în termen de 5 (cinci) zile de la data la care Participantul a fost validat. 
Art. 5 PREMIILE TOMBOLEI 
In cadrul tombolei, vor fi acordate, prin tragere la sorti, urmatoarele premii:
•    premii zilnice (5) : 1 voucher pentru inchirieri auto de week-end gratuite, pe teritoriul Romaniei, valabil pana la 31 martie 2023.  Valoare 200 lei (inclusiv TVA) 

•    marele premiu : 1 voucher in valoare de  300 de euro pentru inchirieri externe, valabil 1 an calendaristic, pana la 20 noiembrie 2024. Valoare premiu 1600 lei. (inclusiv TVA) 
Premiile sub forma de voucher se considera primite și incasate, sub rezerva utilizarii lor efective de către participant, în perioada  de valabilitate. În cazul neutilizarii în perioada de valabilitate, premiile sub forma de voucher se anulează. 
Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul Concursului este de 2600 lei cu TVA inclus.
Castigatorii premiilor oferite in cadrul Concursului nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri. 
Art. 6 Confidentialitatea datelor 
Prin inscrierea si participarea la tombola, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor cu caracter personal sa fie prelucrate de catre AVIROMS RENT – A - CAR S.R.L.  in calitate de operator de date cu caracter personal in scopul indeplinirii obligatiilor aferente desfasurarii prezentei Campanii.
Prin inscrierea la aceasta tombola, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
Participantul la tombola în calitate de persoana vizata are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere, dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal.
Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor dumneavoastra referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, puteti contacta Organizatorul prin:
• Transmiterea unui e-mail la adresa: dpo@avisbudget.ro sau
• Transmiterea solicitarii prin curier / posta, la adresa Bdul. Theodor Pallady 51 Bl. Centru de Calcul, Et. 4, Mun. Bucuresti, Romania, in atentia Responsabilului cu protecția datelor.

Art. 7. CLAUZE FINALE
Organizatorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru documentele necorespunzatoare din punct de vedere al continutului (informatii ilizibile, incomplete, false sau vadit eronate etc.).
Desemnarea castigatorului, validarea castigatorului și acordarea premiului sub forma de voucher reprezeinta principala obligație a organizatorului. Validarea și modul în care acest lucru se organizează reprezintă dreptul exclusiv al organizatorilor. Odată cu primirea premiului, participantul câștigător declară în mod liber și neechivoc că nu are nici un fel de pretenții, de nicio natură și nu va avea nici în viitor, față de organizatori, exceptând clauzele și condițiile de utilizare a premiului câștigat.
Participantii la Tombola accepta să se conformeze regulamentului și sunt de acord cu fotografierea la standul Organizatorului si/sau în  momentul desemnarii în calitate de câștigător, în vederea promovarii materialelor ce au legătura exclusiv cu evenimentul Zilele Biz 20 – 24, Noiembrie 2023/ Tombola promotionala “Exploreaza lumea la volanul unei masini inchiriate de la AVIS”