Termeni de prelucrare a datelor cu caracter personal


Termeni de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal


AVIROMS Rent a Car S.R.L. (denumita in continuare „Aviroms”) colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (cu modificarile ulterioare) si ale Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.


Pe parcursul activitatilor derulate, Aviroms poate colecta urmatoarele categorii de date:


  • Date cu caracter personal de identificare a clientilor (nume, prenume, adresa, data nasterii, telefon, e-mail, datele contului bancar, date personale specifice permisului de conducere) – date necesare pentru intocmirea contractului de inchiriere auto;
  • Date cu caracter personal de identificare a potentialilor clienti (nume, prenume, adresa, data nasterii, telefon, e-mail,varsta, datele contului bancar) – date necesare pentru rezervarea unui autoturism ce va fi ulterior inchiriat de catre persoana vizata;
  • Date cu caracter personal de identificare a participantilor la campaniile de marketing (date colectate prin platforma Facebook: nume, prenume, fotografie si alte informatii personale plasate in profilele proprii Facebook de catre persoanele participante – date colectate automat cu privire la participantii la campaniile de marketing;
  • Date cu caracter personal cu privire la imaginea si inregistrarile audio-video ale persoanelor fizice (clienti/potentiali clienti, personal Aviroms sau alte persoane care viziteaza spatiile Aviroms) (inregistrarile video captate de camerele de supraveghere instalate la sediile Aviroms, adresa IP captata la utilizarea website-urilor si aplicatiilor Aviroms) – date necesare in vederea asigurarii pazei si protectiei in locatiile Aviroms, a imbunatatirii serviciilor oferite, solutionarii reclamatiilor si a oricaror solicitari venite din partea clientilor precum si in vederea asigurarii functionalitatilor tehnice ale platformelor online utilizate de Aviroms);
  • Date cu caracter personal de identificare a personalului Aviroms (nume, prenume, CNP, adresa, varsta, data nasterii, datele contului bancar, informatii din cazierul judiciar) – date necesare pentru incheierea contractului de munca;
  • Date cu caracter personal de contact ale candidatilor la locurile de munca vacante din cadrul Aviroms (nume, prenume, telefon, e-mail, adresa, fotografie) – date necesare recrutarii personalului Aviroms.

Prin termenii si conditiile Contractului de Inchiriere, Aviroms informeaza persoanele vizate ale caror date sunt colectate cu privire la modul si scopul in care aceste date sunt utilizate si, totodata, aduce la cunostinta persoanelor vizate drepturile cuvenite.

a) Date de contact:


  AVIROMS Rent a Car S.R.L.
    • Nr. inregistrare: J40/10559/1994, CUI 5771120
    • Adresa: Bucuresti, Bd. Theodor Pallady nr. 51, et. 4, sector 3
    • Telefon: 021/210.43.44

b) Date de contact ale responsabilului cu protectia datelor:
  • Telefon: 021/210.43.44
  • E-mail: dpo@avis.ro

c) Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal

  Aviroms colecteaza date cu caracter personal pe care le poate prelucra in scopuri precum:


  Scopuri operationale
  • Prestarea serviciilor de inchiriere autoturisme (inregistrarea rezervarii de inchiriere, incheierea contractului de inchiriere, servicii de asistenta pe parcursul contractului de inchiriere, emiterea documentelor fiscale);
  • Respectarea obligatiilor legale;
  • Scopuri de marketing/ promovare/ evaluare a calitatii serviciilor Aviroms/Budget (inclusiv prin transmiterea mesajelor de tip newsletter/sms);
  • Solutionarea reclamatiilor;
  • Emiterea certificatelor de asigurare/ solutionare a dosarelor de dauna;
  • Emiterea imputernicirilor pentru trecerea frontierei;
  • Emiterea scrisorilor de deblocare a sumelor preautorizate catre entitatile bancare.

  Scopuri specifice managementului resurselor umane
  • elaborarea si semnarea contractului de munca;
  • efectuarea platilor corespunzatoare contractului dumneavoastra de munca;
  • indeplinirea tuturor cerintelor legale referitoare la platile fiscale;
  • indeplinirea obligatiilor legale legate de conditiile de munca;
  • oferirea de beneficii pentru angajati.
  • evaluarea competentelor profesionale in timpul proceselor de recrutare si selectie pentru candidatii care au aplicat la job.

  Temeiul legal pentru colectarea si procesarea datelor persoanelor vizate pentru fiecare din scopurile definite mai sus poate fi:

  • Interesul legitim al Aviroms;
  • Contractul de Inchiriere la care persoana vizata este parte;
  • Consimtamantul persoanei vizate;
  • O obligatie legala.

d) Destinatari ai datelor cu caracter personal


  In fluxul de procesare si stocare, datele cu caracter personal ar putea fi transferate, in functie de necesitate, urmatoarelor categorii de destinatari:
  • Autoritati ale statului (inclusiv autoritati fiscale);
  • Furnizori implicati in mod direct/indirect in procesul de inchiriere (de exemplu, furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de facturare, furnizori de servicii de marketing, newslettter, evaluarea satisfactiei clientilor);
  • Societati de asigurare;
  • Societati de leasing auto;
  • Institutiile bancare emitente ale instrumentelor de plata folosite de catre persoana vizata;
  • Grupul Avis Budget.
e) Transferul datelor in afara tarii

  In cadrul proceselor operationale specifice, Aviroms stocheaza datele cu caracter personal colectate pe servere ale grupului Avis Budget plasate geografic in afara Romaniei.

f) Perioada stocarii datelor

  Datele personale vor fi pastrate pentru perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale specifice si atat timp cat raman necesare pentru scopurile mentionate mai sus.

g) Drepturile persoanelor vizate

  Persoanele vizate ale caror date personale sunt colectate de Aviroms au urmatoarele drepturi conform legislatiei in domeniu:
  • Dreptul de a solicita Aviroms, in ceea ce priveste datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, accesul la acestea, rectificarea sau stergerea acestora sau restrictionarea prelucrarii sau a dreptului de a se opune prelucrarii, precum si a dreptului la portabilitatea datelor;
  • Dreptul de a retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
  • Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.